โปรโมชั่นสำหรับงาน ไทยเที่ยวไทย – โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ